ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่วรรณคดีไทย

เพลงในวรรณคดีไทย

ฟังเพลงจากวรรณคดีไทย

                        วรรณคดีเรื่องอิเหนา
เล่มหนึ่งเทียนระเด่นบุษบา ปักลงตรงหน้านวลหง

เล่มหนึ่งเทียนอิเหนาสุริย์วงศ์ ปักลงเบื้องขวาเทวี

เล่มหนึ่งเทียนท้าวจรกา อยู่เบื้องซ้ายบุษบามารศรี

เทียนทองทั้งสองเล่มนี้ ขอจงเป็นที่เสี่ยงทาย

บทกลอนข้างบนนำมาจาก บทละครเรื่องอิเหนา

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบุษบาเสี่ยงเทียนนี้เป็นตอนหนึ่งในบทละครเรื่องนี้

บุษบาไปไหว้พระในวิหารบนเขาแล้วเสี่ยงเทียนดูว่า

ดวงชะตาของนางจะคู่กับอิเหนาหรือจรกาแน่

อิเหนาลอบไปแอบอยู่หลังองค์พระ

แล้วปลอมเสียงตอบคำอธิษฐานของบุษบา 


ในเนื้อเพลงเอ่ยว่า บุษบาอยากได้อิเหนามาเป็นคู่ครอง


จึงทำพิธีเสี่ยงทายโดยอาศัยเทียน เป็นตัวเสี่ยงทาย

แต่ในวรรณคดีอิเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียนนั้น

บุษบาไม่ได้หลงรักอิเหนาแม้แต่น้อยออกจะโกรธ

และเกลียดอิเหนาที่ี่ถอนหมั้น

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

ที่นำมาให้ฟังเป็นเสียงของคุณอรวี สัจจานนท์

                                                 เพลง บุษบาเสี่ยงเทียน

                                            ทำนอง : ลาวเสี่ยงเทียนสองชั้น 

                                            คำร้อง : ทำนอง ศักดิ์ เกิดศิริ 

                                            ขับร้อง :อรวี  สัจนานนท์
..เทียนจุดเวียนพระพุท-ธาตัว ข้า บุษบาขออธิษฐาน...เทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้ หทัยสมปรารถนาดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้าขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน...อ้า องค์พระพุท-ธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน...ข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานีรักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้ารักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจอ้า องค์พระพุทธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอนข้าสวดมนต์ ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานีรัก อย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้ารักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ.. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น