ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่วรรณคดีไทย

เพลงในวรรณคดีไทย

ฟังเพลงจากวรรณคดีไทย

                        วรรณคดีเรื่องอิเหนา




เล่มหนึ่งเทียนระเด่นบุษบา ปักลงตรงหน้านวลหง

เล่มหนึ่งเทียนอิเหนาสุริย์วงศ์ ปักลงเบื้องขวาเทวี

เล่มหนึ่งเทียนท้าวจรกา อยู่เบื้องซ้ายบุษบามารศรี

เทียนทองทั้งสองเล่มนี้ ขอจงเป็นที่เสี่ยงทาย





บทกลอนข้างบนนำมาจาก บทละครเรื่องอิเหนา

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย



บุษบาเสี่ยงเทียนนี้เป็นตอนหนึ่งในบทละครเรื่องนี้

บุษบาไปไหว้พระในวิหารบนเขาแล้วเสี่ยงเทียนดูว่า

ดวงชะตาของนางจะคู่กับอิเหนาหรือจรกาแน่

อิเหนาลอบไปแอบอยู่หลังองค์พระ

แล้วปลอมเสียงตอบคำอธิษฐานของบุษบา 


ในเนื้อเพลงเอ่ยว่า บุษบาอยากได้อิเหนามาเป็นคู่ครอง


จึงทำพิธีเสี่ยงทายโดยอาศัยเทียน เป็นตัวเสี่ยงทาย

แต่ในวรรณคดีอิเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียนนั้น

บุษบาไม่ได้หลงรักอิเหนาแม้แต่น้อยออกจะโกรธ

และเกลียดอิเหนาที่ี่ถอนหมั้น

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

ที่นำมาให้ฟังเป็นเสียงของคุณอรวี สัจจานนท์

                                                 เพลง บุษบาเสี่ยงเทียน

                                            ทำนอง : ลาวเสี่ยงเทียนสองชั้น 

                                            คำร้อง : ทำนอง ศักดิ์ เกิดศิริ 

                                            ขับร้อง :อรวี  สัจนานนท์
..เทียนจุดเวียนพระพุท-ธาตัว ข้า บุษบาขออธิษฐาน...เทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้ หทัยสมปรารถนาดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้าขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน...อ้า องค์พระพุท-ธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน...ข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานีรักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้ารักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจอ้า องค์พระพุทธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอนข้าสวดมนต์ ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานีรัก อย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้ารักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ.. 


video












ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น